Yasal Şartlar ve Koşullar

Doğadan Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve/veya bağlı şirketlerinin (“Doğadan Elektrik”) web sitelerine (“Web Siteleri”) erişim, aşağıda belirtilen yasal şartlara ve koşullara (“Şartlar ve Koşullar”) tabidir.

1. Erişim Ve Kabul

Web Sitelerine erişim sağlayarak herhangi bir kısıtlama veya nitelendirme olmadan bu Şartları ve Koşulları kabul etmektesiniz. Web Sitelerini ve Web Sitelerinde yer alan hizmetleri yalnızca yürürlükteki tüm kanunlara ve bu Şartlara ve Koşullara bağlı kalmanız halinde kullanabilirsiniz. Bu Şartlar ve Koşulları kabul etmediğiniz takdirde, Doğadan Elektrik Web Sitelerini ziyaret etmeye devam etmeyiniz.

2. Amaç Ve Kullanım

Web Sitelerinde yayınlanan içerik ve bilgiler, ilgili kişilere yönelik bilgiler olarak sağlanmaktadır ve sadece bilgi amaçlı olarak kullanılabilirler. Ürünler ve hizmetlere ilişkin bilgiler, sınırlı coğrafi alanlar ve pazarlarla ilgili olabilirler. Web Sitelerinde bir ürüne veya hizmete yapılan gönderi, ilgili ürünün veya hizmetin sizin konumunuzda mevcut olduğunu, mevcut kalacağını veya kullanılabilir olacağını ima etmemektedir.

3. Teklifte Bulunmama

Web Sitelerinde yayınlanan hiçbir içerik veya bilgi, Doğadan Elektrik tarafından yapılmış bir teklif teşkil ediyor sayılmayacaktır. Doğadan Elektrik, kendisi tarafından sunulan fiyat teklifleri açısından Web Sitelerinin içeriğine dayanarak yapılan talepleri reddetme hakkını saklı tutmaktadır.

 

Doğadan Elektrik sistem çözüm ve ürünlerine yönelik siparişler, Web Siteleri üzerinden verilmeyecektir ve verilemeyecektir.

4. Yükümlülüğe Sahip Olmama

Doğadan Elektrik’in Web Sitelerine erişim ve/veya Web Sitelerinin kullanılması nedeniyle veya bağlantılı olarak meydana gelen zararlarla ilgili yükümlülüğü, kanunlar tarafından izin verilen en geniş kapsamda dışarıda bırakılmaktadır.

 

Doğadan Elektrik hiçbir koşul altında arızi, dolaylı veya netice kabilinden doğan zararlar, kar kaybı, beklenilen tasarruf kaybı, veri kaybı, iş kesintisi, itibar kaybı, üçüncü şahıs hak talepleri, gecikme zararı veya cezai zararlardan dolayı herhangi bir yükümlülüğe sahip olmayacaktır.

 

Doğadan Elektrik özellikle Web Sitelerini kullanmanız, Web Sitelerine erişmeniz veya Web Sitelerinden herhangi bir materyal indirmeniz neticesinde bilgisayarınıza veya diğer mülklerinize bulaşabilecek virüsler nedeniyle uğranılan veya meydana gelen zararlardan dolayı herhangi bir yükümlülüğe veya sorumluluğa sahip olmayacaktır. Web Sitelerinden materyal indirmeye karar vermeniz halinde, bunu riskleri size ait olarak yaparsınız.

5. Garantide Bulunmama

Web Sitelerinde yayınlanan içerik ve bilgiler, herhangi bir garanti veya beyanda bulunulmadan size “olduğu gibi” ve “kullanıldığı gibi” sunulmaktadır. Doğadan Elektrik, kanunlar tarafından izin verilen en geniş kapsamda Web Sitelerinin ticari elverişliliği veya belirli bir amaca uygunluğu gibi garantiler başta olmak üzere her türlü açık veya zımni garantiyi veya beyanı reddetmekte veya dışarı bırakmaktadır.

 

Doğadan Elektrik özellikle Web Sitelerinde yayınlanan içeriğin veya bilgilerin güncelliği, doğruluğu, niteliği, tamlığı veya mevcudiyeti ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamaktadır.

 

Doğadan Elektrik özellikle Web Sitelerinin teknik olarak erişilebilirliği, uygunluğu veya kusursuzluğu ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamaktadır.

 

Doğadan Elektrik özellikle Web Sitelerinde yayınlanan içeriği veya bilgileri kullanmanızın üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceği ile ilgili herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamaktadır.

6. Fikri Mülkiyet Haklarının Saklı Tutulması

Web Sitelerinin ve içeriklerinin telif hakları veya diğer kanunlar tarafından korunması saklı tutulmaktadır. Web Sitelerinde gösterilen ticari markalar, logolar, hizmet işaretleri ve ticari unvanlar korunmaktadır ve tescil edilmiştir.

 

Web Sitelerinde yayınlanan içeriğin veya bilgilerin izinsiz kullanımları veya Web Sitelerine ait herhangi bir kısmın izinsiz olarak çoğaltılması, iletilmesi veya diğer türlü kullanımları, Doğadan Elektrik’in veya üçüncü şahısların telif haklarını, ticari markalarını, gizliliğini, aleniliğini veya diğer haklarını ihlal edebilir ve bunlara izin verilmemektedir.

 

Çoğaltma ve iletme izinlerine ilişkin talepler info@dogadanelektrik.com e-mail adresine gönderilebilir.

7. Linkler

Web Siteleri, üçüncü şahıs içerikleri içerebilir veya diğer web sitelerine linkler verebilir. Doğadan Elektrik’in bu web siteleri üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmamaktadır ve üçüncü şahıs web sitelerine riskleri size ait olacak şekilde giriş yaparsınız.

 

Doğadan Elektrik Web Sitelerinden diğer web sitelerine verilen linkler, sadece size bilgi ve kolaylık sağlanması amacıyla verilmektedir. Doğadan Elektrik, üçüncü şahıs web sayfalarını ve Web Sitelerine link veren web sitelerini incelememiştir. Doğadan Elektrik, Web Siteleri dışındaki bu web sayfalarının veya Web Sitelerine bağlantılı diğer web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir.

 

Doğadan Elektrik, bu harici web sitelerinin ve kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu değildir ve bu web sitelerinde mevcut olan içerikleri, ürünleri veya diğer materyalleri onaylamamıştır ve bunlardan sorumlu veya yükümlü değildir. Web Sitelerinden herhangi birinin çerçeve içerisine alınması, deep-linking, scraping vs.ye izin verilmemektedir ve Doğadan Elektrik bu gibi eylemlerden dolayı yükümlülüğe sahip değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza başvurunuz.

8. Gizlilik Politikası

İnternet genellikle güvenli bir ortam değildir. İnternetin açık bir ağ olduğunu ve herkes tarafından erişilebilir olduğunu kabul etmektesiniz. Doğadan Elektrik, kişisel verilere yürürlükteki veri koruma kanunlarına göre muamele etmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza başvurunuz.

9. Spesifik Kullanım Şartları

Web Sitelerinin bazı sayfalarına veya kısımlarına erişilmesi veya bunların kullanılması spesifik kullanım şartlarına tabi olabilir. Farklı şartlar birbirlerini tamamlayacaktır. Bir ihtilaf olması halinde, spesifik şartlar bu Şartlar ve Koşullara üstün gelecektir.

10. Şartlar Ve Koşullardaki Revizyonlar

Doğadan Elektrik, öncesinde bildirimde bulunmadan ve kendi takdirine bağlı olarak bu Şartlar ve Koşulları herhangi bir zamanda değiştirebilir, ekleme yapabilir, kaldırabilir veya başka bir şekilde güncelleyebilir. Web Sitelerini kullandığınızda bu değişiklikleri kabul edersiniz ve revize edilmiş olan Şartlar ve Koşullar sizi bağlar.Bu Şartlar ve Koşullar dokümanının son satırı en son güncellenme tarihini göstermektedir.

11. Sonuçlar

Bu Şartlar ve Koşulları ihlal ettiğinizi fark etmemiz halinde, Doğadan Elektrik tarafından sunulan hizmetleri kullanmanızın engellenmesi ve Web Sitelerine yerleştirmiş olduğunuz bilgilerin, verilerin ve içeriklerin kaldırılması dahil olmak üzere herhangi bir zamanda ve öncesinde bildirimde bulunmadan derhal düzeltici tedbir alabiliriz. İhlaliniz neticesinde zarara uğramamız halinde, kendi takdirimize bağlı olarak sizden tazminat talebinde bulunabiliriz.

12. Amir Kanun Ve Yetkili Mahkeme

Zorunlu yasal hükümlere tabi olarak, Web Sitelerinin kullanılması ve bundan kaynaklanan veya bağlantılı olan tüm yasal anlaşmazlıklar münhasıran Türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre yönetilecektir ve İstanbul mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine sunulacaktır.

 

Son Güncelleme: Ağustos 2014